Jump to content

Checkboxes Must Be Next To Each Other.


Designy
 Share

Recommended Posts

I have a little problem. We are working on a website and it needs a form with checkboxes. Everything worksbut the layout in the final layout doesn't fit at all. The checkboxes show up underneath each other. I want them to be next to each other. I really have no idea where the mistake is.This is how it looks like now:Problem nowand this is how it should be:How it should be

<?php // Naam voor als afzender van het bevestigingsmailtje $var_name   = "Piet snot informatie aanvraag"; // Het mail adres waarnaar de data verstuurd moet worden en afzender adres $var_email   = "w3schools@geintje.com"; // Bevestigingsmail naar de verstuurder aanzetten (true = aan / false = uit) $var_confirm  = true; // Om flooden te voorkomen (true = aan / false = uit) $var_noflood  = true; //Bericht wat een bezoeker te zien krijgt als er sprake is van flooden $var_flood_msg = "Het is slechts mogelijk eenmaal per 5 minuten een aanvraag in te dienen."; //Aantal flood seconden dat het formulier buiten gebruik moet zijn na het versturen van een bericht $var_flood_sec = 300; // Geblokkeerde ip adressen, nieuw ip adres toevoegen is nieuwe waarde in de array $var_ban_ips  = array('255.255.255.0'); // Bericht wat een bezoeker te zien krijgt indien diegene geblokkeerd is $var_ban_msg  = "U bent (tijdelijk) geblokkeerd voor het versturen van het aanvraag formulier."; //Functie voor ipadres verkrijgen function get_ip () {   if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {   $ipadres = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];   } elseif(isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {   $ipadres = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];   } else {   $ipadres = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];   }     return $ipadres; } //Host verkrijgen $hostmask = gethostbyaddr(get_ip()); // Formulier weergeven $form_view = true; //Formulier versturen, als er iets misgaat word $ok = false $ok = true; // Bestandsnaam verkrijgen $filename = basename($_SERVER['PHP_SELF']); // Errors $error = ''; if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {   //Validate form   if(!$_POST['bedrijfsnaam']) {     $ok = false;     $error .= '- U heeft geen bedrijfsnaam ingevoerd.<br />';   }   if(!trim($_POST['naam'])) {     $ok = false;     $error .= '- U heeft geen naam ingevoerd.<br />';   }   if(!eregi("[A-Za-z0-9_-]+([.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $_POST['email'])) {     $ok = false;     $error .= '- U heeft geen geldig e-mailadres ingevuld.<br />';   }   if(!trim($_POST['adres'])) {     $ok = false;     $error .= '- U heeft geen adres ingevoerd.<br />';   }   if(!eregi("[A-Za-z0-9]{6}", $_POST['postcode'])) {     $ok = false;     $error .= '- U heeft geen geldige postcode ingevoerd. (Bijv. 1234AB)<br />';   }   if(!trim($_POST['plaats'])) {     $ok = false;     $error .= '- U heeft geen plaats ingevoerd.<br />';   }   if(!eregi("[0-9]{10}", $_POST['telefoonnummer'])) {     $ok = false;     $error .= '- U heeft geen geldig telefoonnummer ingevoerd. (Bijv. 01234567890)<br />';   } 	if(!empty($_POST['checkbox1']))	{  echo '';	}	else	{  echo '';	}	if(!empty($_POST['checkbox2']))	{  echo '';	}	else	{  echo '';	}	if(!empty($_POST['checkbox3']))	{  echo '';	}	else	{  echo '';	}// E-mail naar $var_email (webmaster) $msg_2_admin = " Pietje Snot informatie aanvraag. ====================================================================== De volgende aanvraag is ingediend:====================================================================== Bedrijfsnaam:					".$_POST['bedrijfsnaam']." Naam:						".$_POST['naam']." E-mailadres:					".$_POST['email']." Adres:						".$_POST['adres']." Postcode:					".$_POST['postcode']." Plaats:						".$_POST['plaats']."Telefoonnummer:				".$_POST['telefoonnummer']."Informatie gewenst over:".$_POST['checkbox1']."".$_POST['checkbox2']."".$_POST['checkbox3']."Eventuele opmerkingen:".$_POST['opmerkingen']."====================================================================== Note:    ".$_POST['naam']." heeft deze aanvraag ingediend op ".date('d-m-Y')." om ".date('H:i')." uur. Het IP adres van ".$_POST['naam']." is: ".get_ip()." Het hostadres van ".$_POST['naam']." is: ".$hostmask; // E-mail naar $_POST['email'] (poster) $msg_2_poster = "Geachte ".$_POST['naam'].", Hartelijk dank voor het invullen van het aanvraagformulier. U heeft het aanvraagformulier ingediend op ".date('d-m-Y')." om ".date('H:i')." uur.====================================================================== De volgende aanvraag is ingediend:====================================================================== Bedrijfsnaam:					".$_POST['bedrijfsnaam']." Naam:						".$_POST['naam']." E-mailadres:					".$_POST['email']." Adres:						".$_POST['adres']." Postcode:					".$_POST['postcode']." Plaats:						".$_POST['plaats']."Telefoonnummer:				".$_POST['telefoonnummer']."Informatie gewenst over:".$_POST['checkbox1']."".$_POST['checkbox2']."".$_POST['checkbox3']."Eventuele opmerkingen:".$_POST['opmerkingen']."====================================================================== Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Met vriendelijke groet, Pietje SnotUw IP adres: ".get_ip()." Uw hostadres: ".$hostmask;   if(in_array(get_ip(),$var_ban_ips)) {     echo $var_ban_msg;     $form_view = false;   } elseif ($var_noflood == true && (time()-$_SESSION["antiflood"]) <= $var_flood_sec) {     echo $var_flood_msg;     $form_view = false;   } elseif ($ok == true) {     @$send = mail($var_email,            "Pietje Snot: ".$_POST['bedrijfsnaam'],            $msg_2_admin,            "From: ".$_POST['naam']."<".$_POST['email'].">");         if($send == 1) {       if($var_confirm == true){         mail($_POST['email'],           "Bevestiging Pietje Snot: ".$_POST['bedrijfsnaam'],           $msg_2_poster,           "From: ".$var_name."<".$var_email.">");       }             echo'<font style="color:#024b97; font-family:Arial; font-size:12px;">Geachte '.$_POST['naam'].',<br><br>Uw aanvraag is verzonden, bedankt voor uw reactie.</font>';             if($var_confirm == true){         echo'<font style="color:#024b97; font-family:Arial; font-size:12px;"><br /><br />U ontvangt een bevestigingsmail van uw verstuurde aanvraag.</font>';       }     }else{       echo'<font style="color:#024b97; font-family:Arial; font-size:12px;">Geachte '.$_POST['naam'].', uw bericht is helaas niet verzonden.<br /><br />       Er is een fout opgetreden bij het verzenden. Wij zullen proberen het probleem zo snel mogelijk       te verhelpen.<br /><br />             Mocht dit probleem na enkele dagen niet verholpen zijn, neemt u dan contact op met de       <a href="mailto:'.$var_email.'">Webmaster</a><br /><br />             Bedankt voor uw medewerking.</font>';     }         $form_view = false;         $_SESSION["antiflood"] = time();   } } if($form_view == true) {   echo '   <html>   <head>     <title>Aanvraagformulier</title><style type="text/css"><!----></style><link href="iframe.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  </head>     <body>';     if($error != '') {     echo '<font style="color:#FF0000; font-family:Arial; font-size:12px;"><b>'.$error.'</b></font><br />';   }     echo '<form method="POST" action="'.$filename.'">   <table width="55%" cellspacing="0" cellpadding="5">   <tr>     <td class="tekst">Bedrijfsnaam</td>     <td class="tekst"><input type="text" name="bedrijfsnaam" maxlength="36" value="'.(isset($_POST['bedrijfsnaam']) ? $_POST['bedrijfsnaam'] : '').'"></td>   </tr>   <tr>     <td class="tekst">Naam</td>     <td class="tekst"><input type="text" name="naam" maxlength="36" value="'.(isset($_POST['naam']) ? $_POST['naam'] : '').'"></td>   </tr>   <tr>     <td class="tekst">E-mail</td>     <td class="tekst"><input type="text" name="email" maxlength="36" value="'.(isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : '').'"></td>   </tr>  <tr>     <td class="tekst">Adres</td>     <td class="tekst"><input type="text" name="adres" maxlength="36" value="'.(isset($_POST['adres']) ? $_POST['adres'] : '').'"></td>   </tr>  <tr>     <td class="tekst">Postcode</td>     <td class="tekst"><input type="text" name="postcode" maxlength="6" value="'.(isset($_POST['postcode']) ? $_POST['postcode'] : '').'"></td>   </tr>  <tr>     <td class="tekst">Plaats</td>     <td class="tekst"><input type="text" name="plaats" maxlength="36" value="'.(isset($_POST['plaats']) ? $_POST['plaats'] : '').'"></td>   </tr>   <tr>     <td class="tekst">Telefoon</td>     <td class="tekst"><input type="text" name="telefoonnummer" maxlength="10" value="'.(isset($_POST['telefoonnummer']) ? $_POST['telefoonnummer'] : '').'"></td>   </tr>	<tr>	<td class="tekst"><b>Ik wil graag meer weten over:</b></td>	</tr>	<tr>		<td class="tekst"><input type="checkbox" name="checkbox1" value ="Projectverhuizing"> Projectverhuizing <input type="checkbox" name="checkbox2" value ="Archiefbeheer"> Archiefbeheer <input type="checkbox" name="checkbox3" value ="Digitalisering"> Digitalisering</td>		</tr>	<tr>	<td> </td>	<td> </td>	</tr>  <tr> 	<td class="tekst" valign="top">Opmerkingen:</td>	<td class="tekst"><textarea name="opmerkingen" rows="5" cols="29" value="'.(isset($_POST['opmerkingen']) ? $_POST['opmerkingen'] : '').'"></textarea>	</td>	</tr>	<tr>	<td> </td>	</tr>	<tr>    <td> </td>     <td class="tekst" align="right"><input type="submit" name="submit" value="Versturen"></td> 		</tr>  </table>   </form>   </body>   </html>'; } ?> 

Link to comment
Share on other sites

Perhaps the checkboxes or the text next to them have been given or have inherited display:block, so it might be worth explicitly setting it as inline, to rule that out if nothing else. Same goes for width, in case it's set at 100%, or too wide in any event for them to sit next to each other.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...