Jump to content
Chris

Font changing on different pages....why?

Recommended Posts

I have 2 questions, but first the most ununderstandable for me at the moment(both questions got to do with the same class div): 1. The font with the text at the right side - the divclass "sidebox" is changing to a smaller zise when on another page eventhough i have the same css file, and the same class and "p" in the html file! Why is this? ompare the file index51.html with beachflag.html, and also the css wich i am attaching aswell. 2. What do i need to write in the css for the "sidebox1, 2, 3" classes for them to be on the some spot on every page? I have tried with position absolute, and also without position - and just with float:right; and margin settings, but it still changes on every different page. On beachflag.html for example the 3 boxes are shown much lower to the bottom then on the index.

beachflag.html

index51.html

pse5.css

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please post your code using the code tags.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I guess you mean posting the whole code here? Ok then - first one is 'index51.html', then 'beachflag.html' and last the css style 'pse5.css'. The text on the 3 sideboxes with the text "Bra att veta, Lite grafisk fakta, and Tryckmetoder" is bigger on the Index51.html file and on beachflag.htm file they are smaller(and also located further down below as seen on the page). Index51.html:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><meta name="personliga presenter, personalized gifts, små presenter, små saker, pennor, kuddar, t-shirtar, " content="Presenter, personalized gifts, gifts, small presents, presents, small stuff"/><meta name="description" content="Personliga presenter"/><meta name=xrobotsx content=xindex,followx><meta http-equiv="refresh" content="60" /><title>Personliga presenter</title><link href="pse5.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><link href="pse5menyset2.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><script LANGUAGE="javascript"><!--This is one of many scripts which are available at:	 *---//--http://www.JavaScript.nu/javascript					 *---//--This script is FREE, but you MUST let these lines	  *---//--remain if you use this script.						 *---abc=0//***---Här bestämmer du hur många tecken som fältet ska rymmas.size="100"//***---Gör så många mellanrum som det ska vara räknat från fältets vänstra del till där scriptet ska börja rulla (många föredrar att inte ha några mellanslag alls).mellanrum="  "//***---Hur många tecken ska visas samtidigt. Om du väljer få tecken så används bara en liten del av fältet.syns=90//***---Ange hur snabbt scripetet ska gå. Ha ett lågt värde om du vill att det ska rulla fort.hastighet=150//***---Man kan ändra textfärgen för dem som har Internet Explorer. Ange textfärgen (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid svart textfärg)textfarg="svart"//***---Man kan ändra fältets färg för dem som har Internet Explorer. Ange fältets färg (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid ett vitt fält)bakgrundsfarg="silver" farg_tillagg="";if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){farg_tillagg=" STYLE='color: "+textfarg+"; background-color: "+bakgrundsfarg+"' ";}formtext="<FORM NAME='detta'><INPUT TYPE='text' "+farg_tillagg+" NAME='formular' SIZE='"+size+"'></FORM>"function rulla(txt){visa_detta=txt.substring(abc-syns,abc)abc++document.detta.formular.value=mellanrum+visa_dettaif (eval(abc-syns)>=txt.length){abc=0}setTimeout("rulla('"+txt+"')",hastighet)}function ha_ett_falt_har(txt){document.write(formtext)rulla(txt);}//--></SCRIPT></head><body> <div id="container">  <div id="leftnav">	 <div class="logo"><span><a href="index51.html"></a></span>	 </div>	 <div class="ingang">	 </div>	 <div class="meny">	  <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="forklade.html">FÖRKLÄDE</a></li>	  <li><a href="tshirt.html">T-SHIRT</a></li>	  <li><a href="tygkasse.html">TYGKASSE</a></li>	  <li><a href="vaska.html">VÄSKA</a></li>	  <li><a href="kuddfodral.html">KUDDFODRAL</a></li>	  <li><a href="canvastavla.html">CANVASTAVLA</a></li>	  <li><a href="nalle.html">NALLE & T-SHIRT</a></li>	  <li><a href="flask.html">FLASKFÖRKLÄDDE</a></li>	  <li><a href="mugg.html">MUGG</a></li>	  <li><a href="pussel.html">PUSSEL</a></li>	  <li><a href="musmatta.html">MUSMATTA</a></li>	  <li><a href="kalender.html">KALENDER</a></li>  	  </ul>	 	 </div>		 <div class="menyset2">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="logotypdesign.html">LOGOTYP DESIGN</a></li>	  <li><a href="visitkort.html">VISITKORT</a></li>	  <li><a href="reklamblad.html">REKLAMBLAD/FLYERS</a></li>	  <li><a href="stämplar.html">STÄMPLAR</a></li> 	  </ul>	 </div>			 <div class="menyset3">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="rollups.html">ROLLUPS</a></li>	  <li><a href="outdoor.html">OUTDOOR</a></li>	  <li><a href="beachflag.html">BEACH FLAG</a></li>	  <li><a href="banderoller.html">BANDEROLLER MM</a></li>	  <li><a href="gatupratare.html">GATUPRATARE</a></li>	  <li><a href="mässbord.html">MÄSSBORD</a></li> 	  </ul>	 </div>			 <div class="menyset4">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="dekaler.html">DEKLAER/KLISTERMÄRKEN</a></li>	  <li><a href="bildekor.html">BILDEKOR</a></li>	  <li><a href="utskurentext.html">UTKSUREN TEXT</a></li> 	  </ul>	 </div>			 <div class="menyset5">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="broderi.html">BRODERI(Keps mm)</a></li>	  <li><a href="tryck.html">TRYCK(thsirt mm)</a></li> 	  </ul>	 </div>			 <div class="menyset6">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/">PRESENT ARTIKLAR</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/mat-godis/">GODIS</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/reklampennor/">REKLAMPENNOR</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/blyertspennor/">BLYERTS/STIFTPENNOR</a></li>			  </ul>	 </div>  </div>  	 <div class="rulltext"><script LANGUAGE="javascript">	  <!--	  ha_ett_falt_har("Reklamhuset - Göteborg  Öppetider: 09:00 - 16:00  Välkommen in till oss!");	  //-->	  </SCRIPT>	 </div>	 <div id="rightnav">	 <div class="banner"><script>var slide1foldername='';</script><script charset="utf-8" src="slide1.js" type="text/javascript"></script>	 </div>	  <!--<marquee behavior="scroll" direction="left">Din text här....</marquee>-->	  <p>	  <img src="indexbild.gif" class="indexbild" width="496" height="709" usemap="#indexbild" border="0" />	  <map name="indexbild">		 <area shape="rect" coords="45,174,142,26" alt="Förkläde" href="forklade.html" />		 <area shape="rect" coords="198,26,300,174" alt="T-shirt" href="tshirt.html" />		 <area shape="rect" coords="350,174,468,26" alt="Tygkasse" href="tygkasse.html" />		 <area shape="rect" coords="32,330,152,196" alt="Väska" href="vaska.html" />		 <area shape="rect" coords="190,340,310,196" alt="Kuddfodral" href="kuddfodral.html" />		 <area shape="rect" coords="360,196,450,344" alt="Canvastavla" href="canvastavla.html" />		 <area shape="rect" coords="33,514,153,366" alt="Nalle & T-shirt" href="nalle.html" />		 <area shape="rect" coords="190,514,308,366" alt="Flaskförklädde" href="flask.html" />		 <area shape="rect" coords="348,366,468,514" alt="Mugg" href="mugg.html" />		 <area shape="rect" coords="29,670,159,537" alt="Pussel" href="pussel.html" />		 <area shape="rect" coords="190,670,312,537" alt="Musmatta" href="musmatta.html" />		 <area shape="rect" coords="350,678,462,537" alt="Kalender" href="kalender.html" />	  </map>		  </p>	 	 </div>	 	 <div class="sidbox1">	  <p>Bra att veta</p>	 </div>	 <div class="sidbox2">	  <p>Lite grafisk fakta</p>	 </div> 	 <div class="sidbox3">	  <p>Tryckmetoder</p>	 </div>  <div id="footer">Reklamhuset.net	  </div> </div>  </body></html>

Beachflag.html:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><meta name="personliga presenter, personalized gifts, små presenter, små saker, pennor, kuddar, t-shirtar, " content="Presenter, personalized gifts, gifts, small presents, presents, small stuff"/><meta name="description" content="Personliga presenter"/><meta name=xrobotsx content=xindex,followx><meta http-equiv="refresh" content="60" /><title>Personliga presenter</title><link href="pse5.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><link href="pse5menyset2.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><script LANGUAGE="javascript"><!--This is one of many scripts which are available at:	 *---//--http://www.JavaScript.nu/javascript					 *---//--This script is FREE, but you MUST let these lines	  *---//--remain if you use this script.						 *---abc=0//***---Här bestämmer du hur många tecken som fältet ska rymmas.size="100"//***---Gör så många mellanrum som det ska vara räknat från fältets vänstra del till där scriptet ska börja rulla (många föredrar att inte ha några mellanslag alls).mellanrum="	 "//***---Hur många tecken ska visas samtidigt. Om du väljer få tecken så används bara en liten del av fältet.syns=90//***---Ange hur snabbt scripetet ska gå. Ha ett lågt värde om du vill att det ska rulla fort.hastighet=150//***---Man kan ändra textfärgen för dem som har Internet Explorer. Ange textfärgen (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid svart textfärg)textfarg="svart"//***---Man kan ändra fältets färg för dem som har Internet Explorer. Ange fältets färg (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid ett vitt fält)bakgrundsfarg="silver" farg_tillagg="";if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){farg_tillagg=" STYLE='color: "+textfarg+"; background-color: "+bakgrundsfarg+"' ";}formtext="<FORM NAME='detta'><INPUT TYPE='text' "+farg_tillagg+" NAME='formular' SIZE='"+size+"'></FORM>"function rulla(txt){visa_detta=txt.substring(abc-syns,abc)abc++document.detta.formular.value=mellanrum+visa_dettaif (eval(abc-syns)>=txt.length){abc=0}setTimeout("rulla('"+txt+"')",hastighet)}function ha_ett_falt_har(txt){document.write(formtext)rulla(txt);}//--></SCRIPT></head><body> <div id="container">  <div id="leftnav">	 <div class="logo"><span><a href="index51.html"></a></span>	 </div>	 <div class="ingang">	 </div>	 <div class="meny">	  <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="forklade.html">FÖRKLÄDE</a></li>	  <li><a href="tshirt.html">T-SHIRT</a></li>	  <li><a href="tygkasse.html">TYGKASSE</a></li>	  <li><a href="vaska.html">VÄSKA</a></li>	  <li><a href="kuddfodral.html">KUDDFODRAL</a></li>	  <li><a href="canvastavla.html">CANVASTAVLA</a></li>	  <li><a href="nalle.html">NALLE & T-SHIRT</a></li>	  <li><a href="flask.html">FLASKFÖRKLÄDDE</a></li>	  <li><a href="mugg.html">MUGG</a></li>	  <li><a href="pussel.html">PUSSEL</a></li>	  <li><a href="musmatta.html">MUSMATTA</a></li>	  <li><a href="kalender.html">KALENDER</a></li>  	  </ul>	 	 </div>	 <div class="meny2">	 <div class="menyset2">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="logotypdesign.html">LOGOTYP DESIGN</a></li>	  <li><a href="visitkort.html">VISITKORT</a></li>	  <li><a href="reklamblad.html">REKLAMBLAD/FLYERS</a></li>	  <li><a href="stämplar.html">STÄMPLAR</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny3">	 <div class="menyset3">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="rollups.html">ROLLUPS</a></li>	  <li><a href="outdoor.html">OUTDOOR</a></li>	  <li><a href="beachflag.html">BEACH FLAG</a></li>	  <li><a href="banderoller.html">BANDEROLLER MM</a></li>	  <li><a href="gatupratare.html">GATUPRATARE</a></li>	  <li><a href="mässbord.html">MÄSSBORD</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny4">	 <div class="menyset4">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="dekaler.html">DEKLAER/KLISTERMÄRKEN</a></li>	  <li><a href="bildekor.html">BILDEKOR</a></li>	  <li><a href="utskurentext.html">UTKSUREN TEXT</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny5">	 <div class="menyset5">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="broderi.html">BRODERI(Keps mm)</a></li>	  <li><a href="tryck.html">TRYCK(thsirt mm)</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny6">	 <div class="menyset6">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/">PRESENT ARTIKLAR</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/mat-godis/">GODIS</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/reklampennor/">REKLAMPENNOR</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/blyertspennor/">BLYERTS/STIFTPENNOR</a></li>			  </ul>	 </div>	 </div>  </div>	 <div class="rulltext"><script LANGUAGE="javascript">	  <!--	  ha_ett_falt_har("Reklamhuset - Majorna - Göteborg  Öppetider: 09:00 - 16:00  Välkommen in till oss!");	  //-->	  </SCRIPT>	 </div>	 <div id="rightnav">	 <div class="banner"><script>var slide1foldername='';</script><script charset="utf-8" src="slide1.js" type="text/javascript"></script>	 </div>	  <table width="596" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#333366">  <tr>  <td bgcolor="white" width="56"> </td>  <td bgcolor="white" height="100%" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3"></td>	 </tr>				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3" align="center"></td>	 </tr>				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3" align="center"></td>	 </tr>				 </table>		  		  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="white" bordercolor="#FFFFFF">								 <tr>								  <td colspan="3"><table width="454" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#666699">												 <tr>												  <td width="5" bgcolor="#FFFFFF"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>												  <td bgcolor="#FFFFFF"><p><span class="Helvetica14pt"><b><font color="#333366">				  </font><p><br />		  <br />		  <strong>Beach Flag</strong></p>		  <font color="#666699"><img src="../bilder/singlepixel_vit.gif" width="100%" height="1"></font></td>													  <td bgcolor="#FFFFFF"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>										 </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white"> </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white"><span class="Helvetica14pt"><font color="#CCCCCC"><b> </b></font></span>		  <p class="Helvetica12pt"></p>		 </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white"> 		 		 <td bgcolor="white"></td>						 		 <tr>		  <td bgcolor="white"><font color="#cccccc"><b></b></font>			 <p></p>		  </td>		 <td bgcolor="white"> <p>Finns på lager med maststorlekar 240, 372 samt 492 cm.</p></td>		 <td bgcolor="white"></td>		 </tr>		  <tr>		  <td bgcolor="white"> </td>		  <td bgcolor="white"> </td>		  <td bgcolor="white"> </td>		  </tr>		 <tr>		  <td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white">			 <p>Masterna sätts ihop, dvs. ej teleskoptyp.<br />			 Flaggan trycks digitalt på polyester.</p>			 <p>Vid 10 st och fler kan master i storlekar 322 samt 592 cm beställas.</p>		  </td>		 <td bgcolor="white"></td>		 </tr>		 <td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white"></td>		 <td bgcolor="white"></td>	  	  	  	  			  	  			  			  			  	  	  	  			  	  			  			  			  	  	  	  			  	  			  			  			  	  	  	  			  	  			  			  			  	  	  	  			  	  			  			  			  	  											  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white">		  <p></p>		 </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white"> </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 </table>										  <table cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="white">														 <tr>														  <td colspan="4" width="393"><p> </p>																	 <p> </p>												  </td>												 </tr>														 <tr>													 <td width="225" align="center"><img src="beachflag_deco-flying.jpg" width="225" height="476"></td>	  <td width="10"><font color="white"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></font></td>	  <td width="148" valign="top">	  <p class="Helvetica12pt"><br />	  </p>	  <p>Eco Deco Flag</p>	  <p>Den mindre modellen som fungerar både inom- och utomhus.</p>	  <p>Levereras med mast, flagga samt bottenplatta.<br />		 Masten 240 cm<br />		 Flagga: 50x180 cm<br />	  </p>	  <p>Extra: Mast för utomhusbruk med minirotor för t.ex. parasollfot, kryssfot med rotor.</p>	  <p>Flagga/mallar: Se</p>	  <p>Transport väska ingår<br />	  </p>	  <p style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #FFFFFF">Transportväska ingår</p>	  </td>	  <td width="2"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_eco.jpg" width="225" height="429"></td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br />	  </p>	  <p>Eco BeachFlag</p>	  <p>Som lagervara med maststorlekarna 372 samt 492 cm, men även andra storlekar kan importeras.</p>	  <p>Flagga: 65x315 cm<br />		 Levereras med mast (ej teleskoptyp), flagga, jordskruv och rotor.</p>	  <p>Extra: Kryssfot med rotor</p>	  <p>Flagga/mallar: Se</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_flying.jpg" width="225" height="485"></td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p>Eco Sign Flag</p>	  <p>Samma master används som till Deco och Beach Flag, men där sömnaden görs annorlunda.</p>	  <p>Flagga/mallar: Se</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><p><img src="beach-flag-mini-bords.jpg" width="225" height="171"></p>												  </td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br>	  </p>	  <p>Eco Mini Flag<br />		 Bordsmodell</p>	  <p>En liten flagga som levereras med mast, bottenplattas och som kan pryda ett skrivbord, marknadsföra ett varumärke i butik.</p>	  <p>Storlek: 38 cm. Flaggan 30 cm<br />		 Tryckmetod: Sublimeringstryck</p>	  <p>Direktleverans från Kina<br />		 Minimum: 50 st</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br>		 <font color="#244f56"><strong>Tillbehör</strong></font></p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td valign="top" width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_jordskruv.jpg" width="60" height="114"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p class="textHelvetica10pt"><br />	  </p>	  <p><b>Jordskruv</b><br />		 med handtag och kraftig skruv för stabilt montage i gräs, grus och snö.<br />		 Längd: 43 cm<br />		 Vikt: 0,4 kg</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center" valign="middle"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center" valign="middle"><img src="beachflag_rotor_i_plastfot.jpg" width="62" height="153"><img src="beachflag_rotor_liten.jpg" width="42" height="133"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p><br />	  </p>	  <p><b>Rotor</b></p>	  <span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #FFFFFF"><p>För placering i jordspjut eller parasollfot.</p></span></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflab_glasfiber-alumast.jpg" width="15" height="256"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p><br />	  </p>	  <p><b>Mast</b> <br />		 Är delad i 3-5 sektioner beroende på storlek.</p></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beach-decofl240_vaggfasten.jpg" width="43" height="196"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p class="rubrukFet10pt"><br />	  </p>	  <p>Fästen</p>	  <p>Olika fästen för placering på vägg eller trä, t.ex. bryggor, kan erbjudas.</p>	  <p class="rubrukFet10pt">rbjudas.</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_kryssfot-rotor.jpg" width="90" height="56"></td>	  <td> </td>	  <td width="148"><p><br />	  <b>Kryssfot</b><br />	  med fast rotor BF/BS för hårda underlag.	  Kan vikas ihop.	  Bredd hopfälld: 76 cm	  Vikt: 1,5 kgVikt: 1,5 kg</p></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_parasollfot_2st.jpg" width="225" height="91"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p><b>Parasollfot<br>		 </b>betong /plast</p>	  <p class="textHelvetica10pt"><b>Parasollfot</b><br>		 plast</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><p>																		  </p>														 </td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br>	  </p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>											  </table>																				  <p> </p>						  </td>  </tr> </table>	 </div>	 <div class="sidbox1">	  <p>Bra att veta</p>	 </div>	 <div class="sidbox2">	  <p>Lite grafisk fakta</p>	 </div> 	 <div class="sidbox3">	  <p>Tryckmetoder</p>	 </div>  <div id="footer">Reklamhuset.net	  </div>  </div></body></html> 

pse5.css:

body{margin: 0;padding: 0;border: 0;background-repeat:repeat-y;background-position: top right;background-attachment:scroll;background-image: url(sidtoning.gif);color: #242424;}#container{width:980px; margin:5px auto; padding:0;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}h1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 16px;font-weight: bold;color: #000000;margin:0px;padding: 0px 0px 15px 0px;}#leftnav {float: left;width: 160px;margin: 0;padding: 1em;}.logo {background-image: url('reklamhuset.gif');background-repeat:no-repeat;position:relative;z-index: 1;left:-23px;top:0px;width:283px;height:184px;}.logo span a{display: block;width: 124px;height: 117px;}/*.ingang{background-image: url('ingang.gif');position:relative;left:75px;top:-10px;width:262px;height:120px;z-index:-1;}*/.rulltext {position:relative;top:200px;left:-151px;}#rightnav{width:460px; margin-left:300px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:0.75em;}.banner {/*background-image: url('banner2.gif');*/position:relative;background-repeat:no-repeat;z-index:-1;left:-40px;top:22px;width:460px;height:184px;}#rightnav .indexbild{position:relative;margin-left: -50px;/*border-left: 1px solid gray;*/margin-top:-6px;}#rightnav .submitform{margin-left: 9px;/*border-left: 1px solid gray;*/margin-top:19px;}.bilder{  float: left;  }  .bilder img{  display: inline;  }  .produktbild {  opacity:0.4;  filter:alpha(opacity=40);  }   .sidbox1{ float:right; border:1px solid #333333; background-color: #F9F9F9; text-align: center; width: 200px; height: 100px; padding: 5px; margin-top:-695px; margin-right:16px;}.sidbox2{ float:right; border:1px solid #333333; background-color: #F9F9F9; text-align: center; width: 200px; height: 100px; padding: 5px; margin-top:-577px; margin-right:16px;}  .sidbox3{ float:right; border:1px solid #333333; background-color: #F9F9F9; text-align: center; width: 200px; height: 100px; padding: 5px; margin-top:-459px; margin-right:16px;}#footer{ margin-left:20px;/*margin: 0;padding: .5em;color: #333;background-color: #ddd;border-top: 1px solid gray;*/}#leftnav p { margin: 0 0 1em 0; }#rightnav h2 { margin: 0 0 .5em 0; }

Share this post


Link to post
Share on other sites

I can also post another css file wich is for the menyboxes to the left only. I dont think it got to do with it changing the font though, but il post this too anyway. Psemenyset2.css

  .meny {  background-image: url('meny_bilder/Meny11.gif');    background-repeat:no-repeat;  width:234px;  height:328px;  float:left;  margin-top:23px;  margin-left:16px;  }   .meny ul {	 padding: 2.7em 0;	 left: 22px;	 list-style: none;	 font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;	 font-size:0.65em;	 line-height:150%;  }  .meny ul li a{	 background: transparent url("meny_bilder/prick1.gif") left center no-repeat;	 padding-left: 25px;	 text-decoration: none;	 margin-left: 24px;	 color:#242424;  }  .meny ul li a:link{color: #242424;}  .meny ul li a:visited{color: #gggggg;}  .meny ul li a:hover{background: transparent url("meny_bilder/prick2.gif") left center no-repeat;}  .meny a#current{background: transparent url("meny_bilder/prick2.gif") left center no-repeat; color:#40AD49;  }  .menyset2 {  background-image: url('meny_bilder/Meny22.gif');    background-repeat:no-repeat;  width:234px;  height:328px;  float:left;  margin-top:-104px;  margin-left:24px;   }   .menyset3 {  background-image: url('meny_bilder/Meny33.gif');    background-repeat:no-repeat;  width:234px;  height:328px;  float:left;  margin-top:-233px;  margin-left:24px;  }   .menyset4 {  background-image: url('meny_bilder/Meny44.gif');    background-repeat:no-repeat;  width:234px;  height:328px;  float:left;  margin-top:-202px;  margin-left:22px;  }   .menyset5 {  background-image: url('meny_bilder/Meny55.gif');    background-repeat:no-repeat;  width:234px;  height:328px;  float:left;  margin-top:-247px;  margin-left:24px;  }   .menyset6 {  background-image: url('meny_bilder/Meny66.gif');    background-repeat:no-repeat;  width:234px;  height:140px;  float:left;  margin-top:-263px;  margin-left:24px;  }	 .menyset2 ul {	 padding: 1.9em 0;	 left: 22px;	 list-style: none;	 font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;	 font-size:0.65em;	 line-height:150%;	 }	 .menyset2 ul li a{	 background: transparent url("meny_bilder/prod1.gif") left center no-repeat;	 padding-left: 23px;	 text-decoration: none;	 margin-left: 18px;	 color: #242424	 }	 .menyset2 ul li a:link{color: #242424;}	 .menyset2 ul li a:visited{color: #gggggg;}	 .menyset2 ul li a:hover{background: transparent url("meny_bilder/prod2.gif") left center no-repeat;}	 .menyset2 a#current{background: transparent url("meny_bilder/prod2.gif") left center no-repeat; color:#40AD49;	 }			 .menyset3 ul {	 padding: 1.9em 0;	 left: 22px;	 list-style: none;	 font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;	 font-size:0.65em;	 line-height:150%;	 }	 .menyset3 ul li a{	 background: transparent url("meny_bilder/plila1.gif") left center no-repeat;	 padding-left: 23px;	 text-decoration: none;	 margin-left: 18px;	 color:#242424;	 }	 .menyset3 ul li a:link{color: #242424;}	 .menyset3 ul li a:visited{color: #gggggg;}	 .menyset3 ul li a:hover{background: transparent url("meny_bilder/plila2.gif") left center no-repeat;}	 .menyset3 a#current{background: transparent url("meny_bilder/plila2.gif") left center no-repeat; color:#40AD49;	 }			 .menyset4 ul {	 padding: 1.9em 0;	 left: 22px;	 list-style: none;	 font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;	 font-size:0.65em;	 line-height:150%;	 }	 .menyset4 ul li a{	 background: transparent url("meny_bilder/pgul1.gif") left center no-repeat;	 padding-left: 23px;	 text-decoration: none;	 margin-left: 18px;	 color:#242424;	 }	 .menyset4 ul li a:link{color: #242424;}	 .menyset4 ul li a:visited{color: #gggggg;}	 .menyset4 ul li a:hover{background: transparent url("meny_bilder/pgul2.gif") left center no-repeat;}	 .menyset4 a#current{background: transparent url("meny_bilder/pgul2.gif") left center no-repeat; color:#40AD49;	 }			 .menyset5 ul {	 padding: 1.9em 0;	 left: 22px;	 list-style: none;	 font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;	 font-size:0.65em;	 line-height:150%;	 }	 .menyset5 ul li a{	 background: transparent url("meny_bilder/prosa1.gif") left center no-repeat;	 padding-left: 23px;	 text-decoration: none;	 margin-left: 18px;	 color:#242424;	 }	 .menyset5 ul li a:link{color: #242424;}	 .menyset5 ul li a:visited{color: #gggggg;}	 .menyset5 ul li a:hover{background: transparent url("meny_bilder/prosa2.gif") left center no-repeat;}	 .menyset5 a#current{background: transparent url("meny_bilder/prosa2.gif") left center no-repeat; color:#40AD49;	 }	 	 .menyset6 ul {	 padding: 1.9em 0;	 left: 22px;	 list-style: none;	 font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;	 font-size:0.65em;	 line-height:150%;	 }	 .menyset6 ul li a{	 background: transparent url("meny_bilder/pturkos1.gif") left center no-repeat;	 padding-left: 23px;	 text-decoration: none;	 margin-left: 18px;	 color:#242424;	 }	 .menyset6 ul li a:link{color: #242424;}	 .menyset6 ul li a:visited{color: #gggggg;}	 .menyset6 ul li a:hover{background: transparent url("meny_bilder/pturkos2.gif") left center no-repeat;}	 .menyset6 a#current{background: transparent url("meny_bilder/pturkos2.gif") left center no-repeat; color:#40AD49;	 }

Share this post


Link to post
Share on other sites

It seems the beachflag page has a several unclosed (span, B), misplaced html tags (div, table) to name a few, and so its not going to give the result you intended, as the styling may be merging into areas of your layout that it shouldn't. EDIT: Oh yeah! one more point no such color as #gggggg only up to #ffffff which is white. Edit: changed to beachflag page

Edited by dsonesuk

Share this post


Link to post
Share on other sites
It seems the index page has a several unclosed (span, B), misplaced html tags (div, table) to name a few, and so its not going to give the result you intended, as the styling may be merging into areas of your layout that it shouldn't. EDIT: Oh yeah! one more point no such color as #gggggg only up to #ffffff which is white.
I only have one span syntax in the index page(<span><a href="index51.html"></a></span>). There is no more then that one on the index.html. On the beahcflag however there is a couple of span tags and tables, but i dont see any unclosed as you say. Just span with classes....? I guess though it got to do with something with the span tags and the tables in general as yo usay though, and i will remove the table syntax totaly and try if that fixes the problem. I really dont need the tables anyway i think. Also i forgot to valide the code aswell :P.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry i reffered to wrong page should be beachflag, i comment the areas showing as problem, maybe correcting span and b tags will fix the rest

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><meta name="personliga presenter, personalized gifts, små presenter, små saker, pennor, kuddar, t-shirtar, " content="Presenter, personalized gifts, gifts, small presents, presents, small stuff"/><meta name="description" content="Personliga presenter"/><meta name=xrobotsx content=xindex,followx><meta http-equiv="refresh" content="60" /><title>Personliga presenter</title><link href="pse5.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><link href="pse5menyset2.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><script language="javascript"><!--This is one of many scripts which are available at:	 *---//--http://www.JavaScript.nu/javascript					 *---//--This script is FREE, but you MUST let these lines	  *---//--remain if you use this script.						 *---abc=0//***---Här bestämmer du hur många tecken som fältet ska rymmas.size="100"//***---Gör så många mellanrum som det ska vara räknat från fältets vänstra del till där scriptet ska börja rulla (många föredrar att inte ha några mellanslag alls).mellanrum="	 "//***---Hur många tecken ska visas samtidigt. Om du väljer få tecken så används bara en liten del av fältet.syns=90//***---Ange hur snabbt scripetet ska gå. Ha ett lågt värde om du vill att det ska rulla fort.hastighet=150//***---Man kan ändra textfärgen för dem som har Internet Explorer. Ange textfärgen (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid svart textfärg)textfarg="svart"//***---Man kan ändra fältets färg för dem som har Internet Explorer. Ange fältets färg (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid ett vitt fält)bakgrundsfarg="silver" farg_tillagg="";if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){farg_tillagg=" STYLE='color: "+textfarg+"; background-color: "+bakgrundsfarg+"' ";}formtext="<FORM NAME='detta'><INPUT TYPE='text' "+farg_tillagg+" NAME='formular' SIZE='"+size+"'></FORM>"function rulla(txt){visa_detta=txt.substring(abc-syns,abc)abc++document.detta.formular.value=mellanrum+visa_dettaif (eval(abc-syns)>=txt.length){abc=0}setTimeout("rulla('"+txt+"')",hastighet)}function ha_ett_falt_har(txt){document.write(formtext)rulla(txt);}//--></script></head><body>  <!--WRONG --><div id="container"> <!--WRONG -->  <div id="leftnav">	 <div class="logo"><span><a href="index51.html"></a></span>	 </div>	 <div class="ingang">	 </div>	 <div class="meny">	  <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="forklade.html">FÖRKLÄDE</a></li>	  <li><a href="tshirt.html">T-SHIRT</a></li>	  <li><a href="tygkasse.html">TYGKASSE</a></li>	  <li><a href="vaska.html">VÄSKA</a></li>	  <li><a href="kuddfodral.html">KUDDFODRAL</a></li>	  <li><a href="canvastavla.html">CANVASTAVLA</a></li>	  <li><a href="nalle.html">NALLE & T-SHIRT</a></li>	  <li><a href="flask.html">FLASKFÖRKLÄDDE</a></li>	  <li><a href="mugg.html">MUGG</a></li>	  <li><a href="pussel.html">PUSSEL</a></li>	  <li><a href="musmatta.html">MUSMATTA</a></li>	  <li><a href="kalender.html">KALENDER</a></li>  	  </ul>	 	 </div>	 <div class="meny2">	 <div class="menyset2">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="logotypdesign.html">LOGOTYP DESIGN</a></li>	  <li><a href="visitkort.html">VISITKORT</a></li>	  <li><a href="reklamblad.html">REKLAMBLAD/FLYERS</a></li>	  <li><a href="stämplar.html">STÄMPLAR</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny3">	 <div class="menyset3">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="rollups.html">ROLLUPS</a></li>	  <li><a href="outdoor.html">OUTDOOR</a></li>	  <li><a href="beachflag.html">BEACH FLAG</a></li>	  <li><a href="banderoller.html">BANDEROLLER MM</a></li>	  <li><a href="gatupratare.html">GATUPRATARE</a></li>	  <li><a href="mässbord.html">MÄSSBORD</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny4">	 <div class="menyset4">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="dekaler.html">DEKLAER/KLISTERMÄRKEN</a></li>	  <li><a href="bildekor.html">BILDEKOR</a></li>	  <li><a href="utskurentext.html">UTKSUREN TEXT</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny5">	 <div class="menyset5">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="broderi.html">BRODERI(Keps mm)</a></li>	  <li><a href="tryck.html">TRYCK(thsirt mm)</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny6">	 <div class="menyset6">	 <ul><div class="prick"></div>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/">PRESENT ARTIKLAR</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/mat-godis/">GODIS</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/reklampennor/">REKLAMPENNOR</a></li>	  <li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/blyertspennor/">BLYERTS/STIFTPENNOR</a></li>			  </ul>	 </div>	 </div>  </div>	 <div class="rulltext"><script language="javascript">	  <!--	  ha_ett_falt_har("Reklamhuset - Majorna - Göteborg  Öppetider: 09:00 - 16:00  Välkommen in till oss!");	  //-->	  </script>	 </div>	 <!--WRONG --><div id="rightnav"> <!--WRONG -->	 <div class="banner"><script>var slide1foldername='';</script><script charset="utf-8" src="slide1.js" type="text/javascript"></script>	 </div>	  <!--WRONG --><table width="596" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#333366"> <!--WRONG -->  <tr>  <td bgcolor="white" width="56"> </td>  <td bgcolor="white" height="100%" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3"></td>	 </tr>				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3" align="center"></td>	 </tr>				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3" align="center"></td>	 </tr>				 </table>		  		  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="white" bordercolor="#FFFFFF">								 <tr>								  <td colspan="3"><table width="454" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#666699">												 <tr>												  <td width="5" bgcolor="#FFFFFF"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>												  <td bgcolor="#FFFFFF"><p> <!--WRONG --><span class="Helvetica14pt"><b><!--WRONG I SEE NO closing span or b tag--><font color="#333366"> 				 </font><p><br />		  <br />		  <strong>Beach Flag</strong></p>		  <font color="#666699"><img src="../bilder/singlepixel_vit.gif" width="100%" height="1"></font></td>													  <td bgcolor="#FFFFFF"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>										 </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white"> </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white"><span class="Helvetica14pt"><font color="#CCCCCC"><b> </b></font></span>		  <p class="Helvetica12pt"></p>		 </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white">		 		 <td bgcolor="white"></td>						 		 <tr>		  <td bgcolor="white"><font color="#cccccc"><b></b></font>			 <p></p>		  </td>		 <td bgcolor="white"> <p>Finns på lager med maststorlekar 240, 372 samt 492 cm.</p></td>		 <td bgcolor="white"></td>		 </tr>		  <tr>		  <td bgcolor="white"> </td>		  <td bgcolor="white"> </td>		  <td bgcolor="white"> </td>		  </tr>		 <tr>		  <td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white">			 <p>Masterna sätts ihop, dvs. ej teleskoptyp.<br />			 Flaggan trycks digitalt på polyester.</p>			 <p>Vid 10 st och fler kan master i storlekar 322 samt 592 cm beställas.</p>		  </td>		 <td bgcolor="white"></td>		 </tr>		 <td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white"></td>		 <td bgcolor="white"></td>	  										  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white">		  <p></p>		 </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>												  <td bgcolor="white"> </td>												  <td bgcolor="white"> </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 </table>										  <table cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="white">														 <tr>														  <td colspan="4" width="393"><p> </p>																	 <p> </p>												  </td>												 </tr>														 <tr>													 <td width="225" align="center"><img src="beachflag_deco-flying.jpg" width="225" height="476"></td>	  <td width="10"><font color="white"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></font></td>	  <td width="148" valign="top">	  <p class="Helvetica12pt"><br />	  </p>	  <p>Eco Deco Flag</p>	  <p>Den mindre modellen som fungerar både inom- och utomhus.</p>	  <p>Levereras med mast, flagga samt bottenplatta.<br />		 Masten 240 cm<br />		 Flagga: 50x180 cm<br />	  </p>	  <p>Extra: Mast för utomhusbruk med minirotor för t.ex. parasollfot, kryssfot med rotor.</p>	  <p>Flagga/mallar: Se</p>	  <p>Transport väska ingår<br />	  </p>	  <p style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #FFFFFF">Transportväska ingår</p>	  </td>	  <td width="2"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_eco.jpg" width="225" height="429"></td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br />	  </p>	  <p>Eco BeachFlag</p>	  <p>Som lagervara med maststorlekarna 372 samt 492 cm, men även andra storlekar kan importeras.</p>	  <p>Flagga: 65x315 cm<br />		 Levereras med mast (ej teleskoptyp), flagga, jordskruv och rotor.</p>	  <p>Extra: Kryssfot med rotor</p>	  <p>Flagga/mallar: Se</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_flying.jpg" width="225" height="485"></td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p>Eco Sign Flag</p>	  <p>Samma master används som till Deco och Beach Flag, men där sömnaden görs annorlunda.</p>	  <p>Flagga/mallar: Se</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><p><img src="beach-flag-mini-bords.jpg" width="225" height="171"></p>												  </td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br>	  </p>	  <p>Eco Mini Flag<br />		 Bordsmodell</p>	  <p>En liten flagga som levereras med mast, bottenplattas och som kan pryda ett skrivbord, marknadsföra ett varumärke i butik.</p>	  <p>Storlek: 38 cm. Flaggan 30 cm<br />		 Tryckmetod: Sublimeringstryck</p>	  <p>Direktleverans från Kina<br />		 Minimum: 50 st</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br>		 <font color="#244f56"><strong>Tillbehör</strong></font></p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td valign="top" width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_jordskruv.jpg" width="60" height="114"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p class="textHelvetica10pt"><br />	  </p>	  <p><b>Jordskruv</b><br />		 med handtag och kraftig skruv för stabilt montage i gräs, grus och snö.<br />		 Längd: 43 cm<br />		 Vikt: 0,4 kg</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center" valign="middle"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center" valign="middle"><img src="beachflag_rotor_i_plastfot.jpg" width="62" height="153"><img src="beachflag_rotor_liten.jpg" width="42" height="133"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p><br />	  </p>	  <p><b>Rotor</b></p>	  <span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #FFFFFF"><p>För placering i jordspjut eller parasollfot.</p></span></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflab_glasfiber-alumast.jpg" width="15" height="256"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p><br />	  </p>	  <p><b>Mast</b> <br />		 Är delad i 3-5 sektioner beroende på storlek.</p></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beach-decofl240_vaggfasten.jpg" width="43" height="196"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p class="rubrukFet10pt"><br />	  </p>	  <p>Fästen</p>	  <p>Olika fästen för placering på vägg eller trä, t.ex. bryggor, kan erbjudas.</p>	  <p class="rubrukFet10pt">rbjudas.</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_kryssfot-rotor.jpg" width="90" height="56"></td>	  <td> </td>	  <td width="148"><p><br />	  <b>Kryssfot</b><br />	  med fast rotor BF/BS för hårda underlag.	  Kan vikas ihop.	  Bredd hopfälld: 76 cm	  Vikt: 1,5 kgVikt: 1,5 kg</p></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><img src="beachflag_parasollfot_2st.jpg" width="225" height="91"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">	  <p><b>Parasollfot<br>		 </b>betong /plast</p>	  <p class="textHelvetica10pt"><b>Parasollfot</b><br>		 plast</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>														  <td align="center"><p>																		  </p>														 </td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">	  <p class="Helvetica12pt"><br>	  </p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>											  </table>																				  <p> </p>						  </td>  </tr> </table>	 <!--WRONG --></div> <!--WRONG -->	 <div class="sidbox1">	  <p>Bra att veta</p>	 </div>	 <div class="sidbox2">	  <p>Lite grafisk fakta</p>	 </div> 	 <div class="sidbox3">	  <p>Tryckmetoder</p>	 </div>  <div id="footer">Reklamhuset.net	  </div>  <!--WRONG --></div> <!--WRONG --></body></html>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sorry i reffered to wrong page should be beachflag, i comment the areas showing as problem, maybe correcting span and b tags will fix the rest
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><meta name="personliga presenter, personalized gifts, små presenter, små saker, pennor, kuddar, t-shirtar, " content="Presenter, personalized gifts, gifts, small presents, presents, small stuff"/><meta name="description" content="Personliga presenter"/><meta name=xrobotsx content=xindex,followx><meta http-equiv="refresh" content="60" /><title>Personliga presenter</title><link href="pse5.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><link href="pse5menyset2.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><script language="javascript"><!--This is one of many scripts which are available at:	 *---//--http://www.JavaScript.nu/javascript					 *---//--This script is FREE, but you MUST let these lines	  *---//--remain if you use this script.						 *---abc=0//***---Här bestämmer du hur många tecken som fältet ska rymmas.size="100"//***---Gör så många mellanrum som det ska vara räknat från fältets vänstra del till där scriptet ska börja rulla (många föredrar att inte ha några mellanslag alls).mellanrum="	 "//***---Hur många tecken ska visas samtidigt. Om du väljer få tecken så används bara en liten del av fältet.syns=90//***---Ange hur snabbt scripetet ska gå. Ha ett lågt värde om du vill att det ska rulla fort.hastighet=150//***---Man kan ändra textfärgen för dem som har Internet Explorer. Ange textfärgen (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid svart textfärg)textfarg="svart"//***---Man kan ändra fältets färg för dem som har Internet Explorer. Ange fältets färg (det engelska namnet på färgen). (Netscape har alltid ett vitt fält)bakgrundsfarg="silver" farg_tillagg="";if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){farg_tillagg=" STYLE='color: "+textfarg+"; background-color: "+bakgrundsfarg+"' ";}formtext="<FORM NAME='detta'><INPUT TYPE='text' "+farg_tillagg+" NAME='formular' SIZE='"+size+"'></FORM>"function rulla(txt){visa_detta=txt.substring(abc-syns,abc)abc++document.detta.formular.value=mellanrum+visa_dettaif (eval(abc-syns)>=txt.length){abc=0}setTimeout("rulla('"+txt+"')",hastighet)}function ha_ett_falt_har(txt){document.write(formtext)rulla(txt);}//--></script></head><body>  <!--WRONG --><div id="container"> <!--WRONG -->	<div id="leftnav">	 <div class="logo"><span><a href="index51.html"></a></span>	 </div>	 <div class="ingang">	 </div>	 <div class="meny">	  <ul><div class="prick"></div>		<li><a href="forklade.html">FÖRKLÄDE</a></li>		<li><a href="tshirt.html">T-SHIRT</a></li>		<li><a href="tygkasse.html">TYGKASSE</a></li>		<li><a href="vaska.html">VÄSKA</a></li>		<li><a href="kuddfodral.html">KUDDFODRAL</a></li>		<li><a href="canvastavla.html">CANVASTAVLA</a></li>		<li><a href="nalle.html">NALLE & T-SHIRT</a></li>		<li><a href="flask.html">FLASKFÖRKLÄDDE</a></li>		<li><a href="mugg.html">MUGG</a></li>		<li><a href="pussel.html">PUSSEL</a></li>		<li><a href="musmatta.html">MUSMATTA</a></li>		<li><a href="kalender.html">KALENDER</a></li> 	  </ul>		 </div>	 <div class="meny2">	 <div class="menyset2">	 <ul><div class="prick"></div>		<li><a href="logotypdesign.html">LOGOTYP DESIGN</a></li>		<li><a href="visitkort.html">VISITKORT</a></li>		<li><a href="reklamblad.html">REKLAMBLAD/FLYERS</a></li>		<li><a href="stämplar.html">STÄMPLAR</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny3">	 <div class="menyset3">	 <ul><div class="prick"></div>		<li><a href="rollups.html">ROLLUPS</a></li>		<li><a href="outdoor.html">OUTDOOR</a></li>		<li><a href="beachflag.html">BEACH FLAG</a></li>		<li><a href="banderoller.html">BANDEROLLER MM</a></li>		<li><a href="gatupratare.html">GATUPRATARE</a></li>		<li><a href="mässbord.html">MÄSSBORD</a></li>	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny4">	 <div class="menyset4">	 <ul><div class="prick"></div>		<li><a href="dekaler.html">DEKLAER/KLISTERMÄRKEN</a></li>		<li><a href="bildekor.html">BILDEKOR</a></li>		<li><a href="utskurentext.html">UTKSUREN TEXT</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny5">	 <div class="menyset5">	 <ul><div class="prick"></div>		<li><a href="broderi.html">BRODERI(Keps mm)</a></li>		<li><a href="tryck.html">TRYCK(thsirt mm)</a></li> 	  </ul>	 </div>	 </div>	 <div class="meny6">	 <div class="menyset6">	 <ul><div class="prick"></div>		<li><a href="http://www.reklamhuset.net/">PRESENT ARTIKLAR</a></li>		<li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/mat-godis/">GODIS</a></li>		<li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/reklampennor/">REKLAMPENNOR</a></li>		<li><a href="http://www.reklamhuset.net/produkter/pennor/blyertspennor/">BLYERTS/STIFTPENNOR</a></li>			  </ul>	 </div>	 </div>	</div>	 <div class="rulltext"><script language="javascript">	  <!--	  ha_ett_falt_har("Reklamhuset - Majorna - Göteborg	Öppetider: 09:00 - 16:00  Välkommen in till oss!");	  //-->	  </script>	 </div>	 <!--WRONG --><div id="rightnav"> <!--WRONG -->	 <div class="banner"><script>var slide1foldername='';</script><script charset="utf-8" src="slide1.js" type="text/javascript"></script>	 </div>		<!--WRONG --><table width="596" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#333366"> <!--WRONG -->  <tr>	<td bgcolor="white" width="56"> </td>	<td bgcolor="white" height="100%" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3"></td>	 </tr>				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3" align="center"></td>	 </tr>				 <tr>	  <td width="1"></td>	  <td colspan="3" align="center"></td>	 </tr>				 </table>		 		 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="white" bordercolor="#FFFFFF">								 <tr>									<td colspan="3"><table width="454" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#666699">												 <tr>													<td width="5" bgcolor="#FFFFFF"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>													<td bgcolor="#FFFFFF"><p> <!--WRONG --><span class="Helvetica14pt"><b><!--WRONG I SEE NO closing span or b tag--><font color="#333366"> 				 </font><p><br />			<br />			<strong>Beach Flag</strong></p>		  <font color="#666699"><img src="../bilder/singlepixel_vit.gif" width="100%" height="1"></font></td>													  <td bgcolor="#FFFFFF"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>										 </tr>												 <tr>													<td bgcolor="white"> </td>													<td bgcolor="white"> </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>													<td bgcolor="white"> </td>													<td bgcolor="white"><span class="Helvetica14pt"><font color="#CCCCCC"><b> </b></font></span>		  <p class="Helvetica12pt"></p>		 </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>													<td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white">		 		 <td bgcolor="white"></td>								 <tr>			<td bgcolor="white"><font color="#cccccc"><b></b></font>			 <p></p>			</td>		 <td bgcolor="white"> <p>Finns på lager med maststorlekar 240, 372 samt 492 cm.</p></td>		 <td bgcolor="white"></td>		 </tr>		  <tr>			<td bgcolor="white"> </td>			<td bgcolor="white"> </td>			<td bgcolor="white"> </td>		  </tr>		 <tr>			<td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white">			 <p>Masterna sätts ihop, dvs. ej teleskoptyp.<br />			 Flaggan trycks digitalt på polyester.</p>			 <p>Vid 10 st och fler kan master i storlekar 322 samt 592 cm beställas.</p>			</td>		 <td bgcolor="white"></td>		 </tr>		 <td bgcolor="white"> </td>		 <td bgcolor="white"></td>		 <td bgcolor="white"></td>	 											</tr>												 <tr>													<td bgcolor="white"> </td>													<td bgcolor="white">		  <p></p>		 </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 <tr>													<td bgcolor="white"> </td>													<td bgcolor="white"> </td>													  <td bgcolor="white"> </td>											  </tr>												 </table>											<table cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="white">														 <tr>															<td colspan="4" width="393"><p> </p>																	 <p> </p>												  </td>												 </tr>														 <tr>													 <td width="225" align="center"><img src="beachflag_deco-flying.jpg" width="225" height="476"></td>	  <td width="10"><font color="white"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></font></td>	  <td width="148" valign="top">		<p class="Helvetica12pt"><br />		</p>		<p>Eco Deco Flag</p>		<p>Den mindre modellen som fungerar både inom- och utomhus.</p>		<p>Levereras med mast, flagga samt bottenplatta.<br />		 Masten 240 cm<br />		 Flagga: 50x180 cm<br />		</p>		<p>Extra: Mast för utomhusbruk med minirotor för t.ex. parasollfot, kryssfot med rotor.</p>		<p>Flagga/mallar: Se</p>		<p>Transport väska ingår<br />		</p>		<p style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #FFFFFF">Transportväska ingår</p>	  </td>	  <td width="2"><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><img src="beachflag_eco.jpg" width="225" height="429"></td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">		<p class="Helvetica12pt"><br />		</p>		<p>Eco BeachFlag</p>		<p>Som lagervara med maststorlekarna 372 samt 492 cm, men även andra storlekar kan importeras.</p>		<p>Flagga: 65x315 cm<br />		 Levereras med mast (ej teleskoptyp), flagga, jordskruv och rotor.</p>		<p>Extra: Kryssfot med rotor</p>		<p>Flagga/mallar: Se</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><img src="beachflag_flying.jpg" width="225" height="485"></td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">		<p>Eco Sign Flag</p>		<p>Samma master används som till Deco och Beach Flag, men där sömnaden görs annorlunda.</p>		<p>Flagga/mallar: Se</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><p><img src="beach-flag-mini-bords.jpg" width="225" height="171"></p>												  </td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">		<p class="Helvetica12pt"><br>		</p>		<p>Eco Mini Flag<br />		 Bordsmodell</p>		<p>En liten flagga som levereras med mast, bottenplattas och som kan pryda ett skrivbord, marknadsföra ett varumärke i butik.</p>		<p>Storlek: 38 cm. Flaggan 30 cm<br />		 Tryckmetod: Sublimeringstryck</p>		<p>Direktleverans från Kina<br />		 Minimum: 50 st</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td valign="top" width="148">		<p class="Helvetica12pt"><br>		 <font color="#244f56"><strong>Tillbehör</strong></font></p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td valign="top" width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><img src="beachflag_jordskruv.jpg" width="60" height="114"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">		<p class="textHelvetica10pt"><br />		</p>		<p><b>Jordskruv</b><br />		 med handtag och kraftig skruv för stabilt montage i gräs, grus och snö.<br />		 Längd: 43 cm<br />		 Vikt: 0,4 kg</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center" valign="middle"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center" valign="middle"><img src="beachflag_rotor_i_plastfot.jpg" width="62" height="153"><img src="beachflag_rotor_liten.jpg" width="42" height="133"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">		<p><br />		</p>		<p><b>Rotor</b></p>		<span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #FFFFFF"><p>För placering i jordspjut eller parasollfot.</p></span></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><img src="beachflab_glasfiber-alumast.jpg" width="15" height="256"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">		<p><br />		</p>		<p><b>Mast</b> <br />		 Är delad i 3-5 sektioner beroende på storlek.</p></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><img src="beach-decofl240_vaggfasten.jpg" width="43" height="196"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">		<p class="rubrukFet10pt"><br />		</p>		<p>Fästen</p>		<p>Olika fästen för placering på vägg eller trä, t.ex. bryggor, kan erbjudas.</p>		<p class="rubrukFet10pt">rbjudas.</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><img src="beachflag_kryssfot-rotor.jpg" width="90" height="56"></td>	  <td> </td>	  <td width="148"><p><br />		<b>Kryssfot</b><br />		med fast rotor BF/BS för hårda underlag.		Kan vikas ihop.		Bredd hopfälld: 76 cm		Vikt: 1,5 kgVikt: 1,5 kg</p></td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><img src="beachflag_parasollfot_2st.jpg" width="225" height="91"></td>	  <td> </td>	  <td width="148">		<p><b>Parasollfot<br>		 </b>betong /plast</p>		<p class="textHelvetica10pt"><b>Parasollfot</b><br>		 plast</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>																 <td> </td>	  <td> </td>	  <td width="148"> </td>	  <td> </td>	 </tr>														 <tr>															<td align="center"><p>																		  </p>														 </td>	  <td><img src="../bilder/singlepixel.gif" width="10" height="8"></td>	  <td valign="top" width="148">		<p class="Helvetica12pt"><br>		</p>	  </td>	  <td> </td>	 </tr>											  </table>																					<p> </p>						  </td>  </tr> </table>	 <!--WRONG --></div> <!--WRONG -->	 <div class="sidbox1">	  <p>Bra att veta</p>	 </div>	 <div class="sidbox2">	  <p>Lite grafisk fakta</p>	 </div> 	 <div class="sidbox3">	  <p>Tryckmetoder</p>	 </div>	<div id="footer">Reklamhuset.net	  </div>  <!--WRONG --></div> <!--WRONG --></body></html>

I dont understand - what is wrong with the container and rightnav id tag? and also the last you are refering to more lower aswelll?Also with 'b' tags are you refering to the table bgcolors tags? Either way i may remove he whoel tablething as well...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Chris.You will have to correct the 119 errors and 1 warning thrown up by the W3C vaildation service http://validator.w3.org/ Permantly switch over to the XHTML1.0 strict DTD. It will make you a better marker upperer...is that a word? Hope that helpsSteve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hi Chris.You will have to correct the 119 errors and 1 warning thrown up by the W3C vaildation service http://validator.w3.org/ Permantly switch over to the XHTML1.0 strict DTD. It will make you a better marker upperer...is that a word? Hope that helpsSteve
Thanks reg. Yes i guessed it would be many errors. Also since the most inside the "rightnav" div id - like the table tags and font tags in there is copied from a many years older site :D. So i will just remove the whole tables and all that code i copied.

Share this post


Link to post
Share on other sites
<td bgcolor="#FFFFFF"><p> <!--WRONG --><span class="Helvetica14pt"><b><!--WRONG I SEE NO closing span or b tag--><font color="#333366"></font><p><br /><br /><strong>Beach Flag</strong></p><font color="#666699"><img src="../bilder/singlepixel_vit.gif" width="100%" height="1"></font></td>

should be similar to below <td bgcolor="#FFFFFF"><p><span class="Helvetica14pt"><b></b></span></p> <font color="#333366"></font> <p><br /><br /><strong>Beach Flag</strong></p><font color="#666699"><img src="../bilder/singlepixel_vit.gif" width="100%" height="1"></font></td>the use of <font> for styling is deprecated, and should never be used, also html elements such p, span etc that are defined within td element are confined to that td element itself and cannot be closed in other td elements.

Edited by dsonesuk
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...